Dobbelt videooptag.

Giver dig mulighed for samtidigt at optage en XAVC S-film og en MP4-film, eller en AVCHD-film og en MP4-film.

  1. MENU(Kamera- indstillinger2) → [Dobbelt videooptag.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Der optages samtidigt en XAVC S-film og en MP4-film, eller en AVCHD-film og en MP4-film.
Fra:
[Dobbelt videooptag.]-funktionen anvendes ikke.

Bemærk!

  • Når [Optageindstilling] for en XAVC S-film indstilles til [60p]/[50p] eller [120p]/[100p], [Optageindstilling] for en AVCHD-film indstilles til [60p]/[50p], eller [Filformat] indstilles til [MP4], indstilles [Dobbelt videooptag.] til [Fra].
  • Hvis du vælger [Datovisning] i [Visningstilstand], når du afspiller film, vises XAVC S-film og MP4-film, eller AVCHD-film og MP4-film side om side.