HDMI-indstillinger: REC-kontrol (film)

Hvis du tilslutter kameraet til en ekstern optager/afspiller, kan du på afstand beordre optageren/afspilleren til at starte/stoppe optagelse vha. kameraet.

  1. MENU (Opsætning) → [HDMI-indstillinger][REC-kontrol] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Kameraet kan sende en optagekommando til en ekstern optager/afspiller.
Kameraet sender en optagekommando til en ekstern optager/afspiller.
Fra:
Kameraet er ikke i stand til at sende en kommando til en ekstern optager/afspiller om at starte/stoppe med at optage.

Bemærk!

  • Til rådighed for eksterne optagere/afspillere som er kompatible med [REC-kontrol].
  • Når [TC-udgang] er [Fra], er [REC-kontrol] indstillet til [Fra].
  • Selv når vises, fungerer den eksterne optager/afspiller muligvis ikke ordentligt afhængigt af optagerens/afspillerens indstillinger eller status. Kontroller om den eksterne optager/afspiller fungerer ordentligt inden brug.