Brug touchscreen

Indstiller om berøringsbetjeninger på skærmen skal aktiveres eller ej.
Berøringsbetjeninger, når der optages med skærmen, kaldes "berøringspanelbetjeninger" og berøringsbetjeninger når der optages med søgeren, kaldes "berøringspladebetjeninger".

  1. MENU (Opsætning) → [Brug touchscreen] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Berør.panel+plade:
Aktiverer både berøringspanelbetjeninger, når der optages med skærmen, og berøringspladebetjeninger, når der optages med søgeren.
Kun berøringspanel:
Aktiverer kun berøringspanelbetjeningerne, når der optages med skærmen.
Kun berøringsplade:
Aktiverer kun berøringspladebetjeningerne, når der optages med søgeren.
Fra:
Deaktiverer alle berøringsbetjeninger.

Bemærk!

  • Berøringspladebetjeninger kan ikke anvendes med applikationer downloadet fra PlayMemories Camera Apps.