Remote Camera Control

Ved anvendelse af Remote Camera Control er de følgende betjeninger til rådighed på din computer.

  • Ændring af dette produkts indstillinger og optagelse.
  • Optagelse af billeder direkte til computeren.
  • Optagelse med intervaltimer.

Brug disse funktioner efter du har valgt MENU (Opsætning) → [USB-tilslutning][Fjern-pc]. For oplysninger om hvordan du anvender Remote Camera Control skal du se Hjælp.