Låsning af vælger

Du kan indstille hvorvidt vælgerne skal låses, når der trykkes og holdes på Fn (Funktion)-knappen.

  1. MENU(Kamera- indstillinger2) → [Låsning af vælger] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Lås:
Låser den forreste og bagerste vælger.
Lås op:
Den forreste og bagerste vælger låses ikke, selvom du trykker og holder på Fn (Funktion)-knappen.

Tip!

  • Du kan ophæve låsen ved at holde ned på Fn (Funktion)-knappen igen.