Beskyttelse af billeder (Beskyt)

Beskytter de optagede billeder mod utilsigtet sletning. -mærket vises på beskyttede billeder.

  1. MENU(Afspil) → [Beskyt] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Flere billeder:

Anvender eller annullerer beskyttelsen af flere valgte billeder.

(1) Vælg det billede som skal beskyttes, og tryk derefter på midten af multivælgeren. -mærket vises i afkrydsningsfeltet. For at annullere valget skal du trykke på midten igen for at fjerne -mærket.

(2) Gentag trin (1) for at beskytte andre billeder.

(3) MENU[OK].

Alle i denne mappe:
Beskytter alle billederne i den valgte mappe.
Alle med denne dato:
Beskytter alle billeder i det valgte datoområde.
Annul. alle i denne map.:
Annullerer beskyttelsen af alle billeder i den valgte mappe.
Annu. alle m. denne dato:
Annullerer beskyttelsen af alle billeder i det valgte datoområde.

Bemærk!

  • De menupunkter, som kan vælges, varierer afhængigt af [Visningstilstand]-indstillingen.