USB-tilslutning

Vælger den passende USB-tilslutningsmetode for hver enkelt computer eller USB-enhed, som sluttes til dette produkt.

  1. MENU(Opsætning) → [USB-tilslutning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:
Opretter automatisk en masselagrings- eller MTP-tilslutning afhængigt af den computer eller andre USB-enheder, som skal tilsluttes. Windows 7- eller Windows 8-computere tilsluttes i MTP, og deres unikke funktioner er aktiveret til brug.
Masselager:
Opretter en masselagringstilslutning mellem dette produkt, en computer og andre USB-enheder.
MTP:
Opretter en MTP-tilslutning mellem dette produkt, en computer og andre USB-enheder. Windows 7- eller Windows 8-computere tilsluttes i MTP, og deres unikke funktioner er aktiveret til brug.
  • Hukommelseskortet i hukommelseskortåbning 1 er mål for tilslutning.
Fjern-pc:
Anvender "Remote Camera Control" til at betjene dette produkt fra computeren, inklusive funktioner som f.eks. optagelse og lagring af billeder på computeren.

Bemærk!

  • Det kan tage noget tid at oprette forbindelsen mellem dette produkt og en computer, når [USB-tilslutning] er indstillet til [Auto].
  • Hvis Device Stage* ikke vises på Windows 7 eller Windows 8, skal [USB-tilslutning] indstilles til [Auto].

* Device Stage er en menuskærm, som anvendes til håndtering af tilsluttede enheder, som f.eks. et kamera (funktion i Windows 7 eller Windows 8).