Sider

 1. (Blitzsynkronisering)-terminal
 2. Højttaler
 3. REMOTE-terminal
  • Når du tilslutter fjernbetjeningen (sælges separat) til kameraet, skal du sætte fjernbetjeningens stik ind i REMOTE-terminalen, så vejledningen på stikket er rettet ind med vejledningen på REMOTE-terminalen. Sørg for, at fjernbetjeningens ledning vender fremad.
 4. (Mikrofon)-stik
  • Når der er tilsluttet en ekstern mikrofon, slukkes mikrofonen automatisk. Hvis den eksterne mikrofon er en type, som strømforsynes via stikket, forsynes strømmen til mikrofonen fra kameraet.
 5. (Hovedtelefoner)-stik
  • Du kan kontrollere lyden under optagelse eller afspilning af film.
 6. HDMI-mikro-jackstik
 7. Multi/Mikro-USB-terminal*
  • Denne terminal understøtter mikro-USB-kompatible enheder.
 8. DC IN-terminal
  • Brug en lysnetadapter (sælges separat) som understøtter optagelse og afspilning, så der forsynes strøm, mens der optages eller afspilles billeder. Når du tilslutter lysnetadapteren (sælges separat) til kameraet, skal du slukke for kameraet, og derefter sætte lysnetadapterens stik ind i DC IN-terminalen på kameraet.

 9. Kroge til skulderrem
  • Monter begge remmens ender på kameraet.

 10. (N-mærke)
  • Dette mærke angiver berøringspunktet for tilslutning af kameraet og en smartphone med NFC-funktion.

  • NFC (Near Field Communication) er en international standard for trådløs kommunikationsteknologi over kort afstand.
 11. SLOT1 (Hukommelseskortåbning 1)
  • Understøtter SD-kort og Memory Stick PRO Duo
 12. SLOT2 (Hukommelseskortåbning 2)
  • Understøtter kun SD-kort

* For detaljer om kompatibelt tilbehør til Multi/Mikro-USB-terminalen skal du besøge Sony-websiden, eller konsultere din Sony-forhandler eller det lokale autoriserede Sony-serviceværksted.