Visning på lys skærm

Giver dig mulighed for at justere kompositionen ved optagelse i mørke omgivelser. Ved at forlænge eksponeringstiden kan du kontrollere kompositionen på søgeren/skærmen selv i mørke omgivelser som f.eks. under nattehimmelen.

 1. MENU(Kamera- indstillinger2) → [Specialtast(Optag.)] → tildel [Visning på lys skærm]-funktionen til den ønskede tast.
 2. Tryk på den tast som du tildelte [Visning på lys skærm] -funktionen til, og optag derefter et billede.
  • Lysstyrken pga. [Visning på lys skærm] fortsætter efter optagelse.
  • For at sætte skærmens lysstyrke tilbage til det normale skal du trykke én gang til på den tast, som du tildelte [Visning på lys skærm]-funktionen til.

Bemærk!

 • Under [Visning på lys skærm] vil [Live View-visning] automatisk skifte til [Indstillingseffekt fra], og indstillingsværdier som f.eks. eksponeringskompensation vil ikke blive reflekteret i live view-visningen. Det anbefales, at du kun anvender [Visning på lys skærm] i mørke omgivelser.
 • [Visning på lys skærm] vil automatisk blive annulleret i de følgende situationer.
  • Når kameraet slukkes.
  • Når der drejes på tilstandsknappen.
  • Når fokustilstanden er indstillet til andet end manuel fokus.
  • Når der er valgt [Fokusforstørrelse].
 • Under [Visning på lys skærm] er lukkerhastigheden muligvis langsommere end normalt, mens der optages i mørke omgivelser. Da det målte lysstyrkeområde endvidere er udvidet, skifter eksponeringen muligvis.