AF-drevhast. (stillbillede)

Vælger fokushastigheden, når du anvender autofokus i stillbilledtilstanden.

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [AF-drevhast.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Hurtig:
Indstiller AF-drevhastigheden til hurtig.
Langsom:
Indstiller AF-drevhastigheden til langsom. Denne indstilling gør det nemmere at fokusere under makrooptagelse osv.