Valgbart AF-område

Selvom dette produkt kan fokusere vha. maksimalt 399 fokuspunkter, kan du også begrænse de tilgængelige fokuspunkter manuelt.

 1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Valgbart AF-område] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:
Antallet af fokuspunkter anvendt til fokusering indstilles automatisk afhængigt af objektivet eller optagetilstanden. Bruger maksimalt alle 399 fokuspunkter.
Kun krydstype-AF:
Begrænser de tilgængelige fokuspunkter til maksimalt 79 i kryds-type-AF-området.


Antallet af fokuspunkter afhænger af objektivet

Antallet af fokuspunkter vil være begrænset, når de følgende objektiver er monteret.

Objektiv: SAL75300, SAL1118, SAL55200, SAL1855, SAL18552, SAL55200-2, SAL30M28, SAL55300
Antallet af fokuspunkter: 61 punkter
Objektiv: SAL500F80
Antallet af fokuspunkter: Et enkelt punkt i midten
[Kun krydstype-AF] kan ikke indstilles.
 • Denne information er gældende fra og med den dag, modellen blev sat til salg. Visse af objektiverne ovenfor er muligvis ikke til rådighed i visse lande eller regioner.

Tip!

 • Vi anbefaler, at du indstiller kameraet til [Kun krydstype-AF] i de følgende situationer:
  • Når du ønsker at forhindre antallet af fokuspunkter i at ændres automatisk afhængigt af det objektiv, som du monterer
  • Når det er svært at fokusere på omgivende punkter
  • Når du ønsker at vælge et fokusområde hurtigt ved at begrænse de tilgængelige fokuspunkter

Bemærk!

 • Hvis du monterer et objektiv, som ikke understøtter hybrid-fasedetektion-AF, eller [AF-system] er indstillet til [Kun ded. fasedet.-AF], vil der også blive anvendt et fokusområde, som ikke udfører krydstypedetektion, selv når [Valgbart AF-område] er indstillet til [Kun krydstype-AF].
 • Når optagetilstanden er indstillet til (Film/S&H-motion), er [AF-system] låst til [Kun ded. fasedet.-AF]. Antallet af fokuspunkter er begrænset til 61.