Ev-komp. m. vælger

Du kan kompensere eksponeringen vha. den forreste eller bagerste vælger.Du kan justere eksponeringen i området fra -5,0 EV til +5,0 EV.

  1. MENU(Kamera- indstillinger2) → [Ev-komp. m. vælger] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra:
Aktiverer ikke eksponeringskompensation med den forreste eller bagerste vælger.
Forreste vælger/Bageste vælger:
Aktiverer eksponeringskompensation med den forreste eller bagerste vælger.

Bemærk!

  • Når funktionen til eksponeringskompensation tildeles til den forreste eller bagerste vælger, overføres enhver funktion, som tidligere har været tildelt til den vælger, til en anden vælger.