Bagside

 1. Dioptri-justeringsknap
  • Juster dioptri-justeringsknappen i overensstemmelse med dit syn, indtil visningen står helt klar i søgeren. Hvis det er svært at betjene dioptri-justeringsknappen, skal øjestykkedelen tages af, inden knappen betjenes.

 2. Øjesensor
 3. Øjestykkedel

  For at afmontere øjestykkedelen

  Tag fat i den venstre og højre side af øjestykkedelen og løft den op.

  • Fjern øjestykkedelen når du monterer et tilbehør (sælges separat) til multiinterface-tilbehørsskoen.
  • Fjern øjestykkedelen, når du monterer en vinkelsøger (sælges separat). Vælg også MENU → (Kamera- indstillinger2) → [FINDER/MONITOR][Manuel], og skift derefter søgervisningen og skærmvisningen ved at trykke på FINDER/MONITOR-knappen.
 4. MENU-knap
 5. Søger*
 6. Skærm
  • Du kan justere skærmen ind på en vinkel, der er nem at se, og optage fra enhver position.

 7. MOVIE (Film)-knap
 8. For optagelse: AEL-knap/SLOW SYNC-knap
  For visning: (Billedindeks)-knap
  • Når du optager med en blitz, skal du optage billeder, mens du trykker og holder på SLOW SYNC-knappen for at få en lys optagelse af ikke bare motivet men også baggrunden.
 9. For optagelse: AF/MF-knap
  For visning: (Forstør)-knap
 10. Bagerste vælger
  • Du kan hurtigt justere indstillingerne for hver enkelt optagetilstand.
 11. Multivælger/midterknap
 12. DISP (Visnings)-knap
 13. Aktivitetslampe
 14. For optagelse: Fn (Funktion)-knap
  For visning: (Send til smartphone)-knap
  • Du kan få vist skærmen for [Send til smartphone] ved at trykke på denne knap.
  • Når du monterer et lodret greb (sælges separat), vises [Send til smartphone]-skærmen ved tryk på (Billedrotation)-knappen på det lodrette greb.
 15. (Smart telekonv.)-knap
  • Smart telekonverter forstørrer og beskærer midten af billedet, hvorefter det optages.
 16. (Afspilning)-knap
 17. For optagelse: C1-knap (Brugertilpasningsknap 1)
  For visning: (Slet)-knap

*Rør ikke direkte ved disse dele.