Send til smartphone

Du kan overføre stillbilleder/film til en smartphone og vise dem. Applikationen PlayMemories Mobile skal være installeret på din smartphone.

 1. MENU(Trådløs) → [Send til smartphone] → ønsket indstilling.
  • Hvis du trykker på (Send til smartphone)-knappen i afspilningstilstand, vises indstillingsskærmen for [Send til smartphone].
 2. Hvis produktet er klar til overførslen, vises informationsskærm på produktet. Tilslut smartphonen og produktet vha. den information.
  • Indstillingsmetoden for tilslutning af smartphonen og produktet varierer afhængigt af smartphonen.

Detaljer om menupunkt

Vælg på denne enhed:
Vælger et billede på produktet, som skal overføres til smartphonen.

(1) Vælg mellem [Dette bil.], [Alle bill. fra denne dato] eller [Flere billeder].

 • De viste betjeninger kan afvige afhængigt af den visningstilstand, som er valgt på kameraet.

(2) Hvis du vælger [Flere billeder], skal du vælge de ønskede billeder vha. midten af multivælgeren og derefter trykke på MENU[Angiv].

Vælg på smartphone:
Viser alle billeder, som er optaget på produktets hukommelseskort, på smartphonen.

Bemærk!

 • Du kan kun overføre billeder, som er gemt på kameraets hukommelseskort.
 • Du kan kun overføre billeder, som er gemt på hukommelseskortet i den hukommelseskortåbning, som er ved at blive afspillet. For at skifte hvilken hukommelseskortåbning som er ved at blive afspillet, skal du vælge MENU → (Afspil) → [Vælg afspil.medie] → den ønskede åbning.
 • Du kan vælge et billedformat, som skal sendes til smartphonen, mellem [Original], [2M] eller [VGA].
  For at ændre billedformatet skal du se de følgende trin.
  • På en Android-smartphone
   Start PlayMemories Mobile og ændr billedformatet vha. [Indstillinger][Billedformat for kopiering].
  • På en iPhone/iPad
   Vælg PlayMemories Mobile i indstillingsmenuen og ændr billedformatet med [Billedformat for kopiering].
 • Visse billeder kan muligvis ikke vises på smartphonen afhængigt af optageformatet.
 • RAW-billeder konverteres til JPEG-format, når de sendes.
 • Du kan ikke sende film i XAVC S- eller AVCHD-format.
 • Dette produkt deler tilslutningsoplysningerne for [Send til smartphone] med en enhed, som har tilladelse til at tilslutte. Hvis du ønsker at ændre den enhed, som har tilladelse til at tilslutte til produktet, skal du nulstille tilslutningsoplysningerne ved at følge disse trin. MENU (Trådløs)[Wi-Fi-indstillinger][Nulstil SSID/kode]. Efter nulstilling af tilslutningsoplysningerne er du nødt til registrere smartphonen igen.
 • Når [Flytilstand] er indstillet til [Til], kan du ikke tilslutte dette produkt og smartphonen. Indstil [Flytilstand] til [Fra].