Kont. optagelse

Optager kontinuerligt billeder, mens du trykker på udløserknappen og holder den nede.

 1. / (Fremf.metode)-knappen → [Kont. optagelse].
  • Du kan også vælge MENU (Kamera- indstillinger1) → [Fremf.metode].
 2. Vælg den ønskede tilstand ved at trykke multivælgeren til højre/venstre.

Detaljer om menupunkt

Kontinuerlig optagelse: Hi+ :
Billeder optages kontinuerligt ved maksimal hastighed, mens du trykker og holder ned på udløserknappen. Blændeværdien er låst, når det første billede er taget.
Kontinuerlig optagelse: Hi /Kontinuerlig optagelse: Mid/Kontinuerlig optagelse: Lo:
Motiver er nemmere at spore, da motivet vises i realtid på skærmen eller søgeren under optagelse.


Antal stillbilleder, som kan optages med kontinuerlig optagelse*

(Når der er valgt [Kontinuerlig optagelse: Hi].)

JPEG L-format Ekstra fin: 65 billeder

JPEG L-format Fin: 71 billeder

JPEG L-format Standard: 74 billeder

RAW (Komprimeret RAW): 57 billeder

RAW og JPEG (Komprimeret RAW): 56 billeder

RAW (Ukomprimeret RAW): 26 billeder

RAW og JPEG (Ukomprimeret RAW): 25 billeder

*Antallet af stillbilleder kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene og hukommelseskortet.


Autofokus i kontinuerlig optagelse

For den første optagelse i kontinuerlig optagelse er alle fokuspunkterne til rådighed, hvis hybrid-fasedetektion-AF er aktiv, og de dedikerede fasedetektion-AF-punkter er til rådighed, hvis hybrid-fasedetektion-AF ikke er aktiv. De fokuspunkter som er til rådighed fra anden optagelse og frem er beskrevet i tabellen nedenfor.

Selv hvis objektivet understøtter hybrid-fasedetektion-AF, er autofokusområdet begrænset til området for den dedikerede fasedetektion-AF for den første optagelse i de følgende situationer:

 • [AF-system]er indstillet til [Kun ded. fasedet.-AF].
 • [Valgbart AF-område]er indstillet til [Kun krydstype-AF].
Objektivets kompatibilitet med hybrid-fasedetektion-AF Autofokuskapabilitet fra anden optagelse og frem
Mindste F-værdi – F3,5 F4 – F8 F9 eller mere
Kontinuerlig optagelse: Hi+
Kompatibel Alle punkter Alle punkter (kun fasedetektion-AF-sensoren i brændplanet er aktiv) Fokus er låst, når det første billede er taget
Inkompatibel Område for dedikeret fasedetektion-AF-sensor (61 punkter) Fokus er låst, når det første billede er taget Fokus er låst, når det første billede er taget
Kontinuerlig optagelse: Hi /
Kontinuerlig optagelse: Mid
Kompatibel Alle punkter Alle punkter Område for dedikeret fasedetektion-AF-sensor
Inkompatibel Område for dedikeret fasedetektion-AF-sensor Område for dedikeret fasedetektion-AF-sensor Område for dedikeret fasedetektion-AF-sensor
Kontinuerlig optagelse: Lo
Kompatibel Alle punkter Alle punkter Alle punkter
Inkompatibel Område for dedikeret fasedetektion-AF-sensor Område for dedikeret fasedetektion-AF-sensor Område for dedikeret fasedetektion-AF-sensor

Konceptuelt diagram

Alle punkter

Område for dedikeret fasedetektion-AF-sensor

Område for dedikeret fasedetektion-AF-sensor (61 punkter)

Tip!

 • Indstil som følger for kontinuerligt at justere fokus og eksponering under kontinuerlig optagelse:
  • [Fokustilstand]: [Kontinuerlig AF]
  • [AEL med udløser]: [Fra] eller [Auto]

Bemærk!

 • Optagehastigheden under kontinuerlig optagelse bliver langsommere, når [RAW-filtype] er indstillet til [Ukomprimeret] i [Kontinuerlig optagelse: Hi+]-tilstand.
 • Optagehastigheden under kontinuerlig optagelse bliver langsommere, når [El. første luk.gardin] er indstillet til [Fra] i [Kontinuerlig optagelse: Hi], [Kontinuerlig optagelse: Mid] eller [Kontinuerlig optagelse: Lo]-tilstand.
 • Motivet vises ikke i realtid på skærmen eller søgeren ved optagelse i [Kontinuerlig optagelse: Hi+]-tilstand.
 • Kontinuerlig optagelse er ikke til rådighed i de følgende situationer:
  • Optagetilstanden er indstillet til [Panorering].
  • [Billedeffekt] er indstillet til én af følgende: [Fyldig sort-hvid tone]
  • [DRO/Auto HDR]er indstillet til [Auto HDR].