Tilslutning af kameraet til en computer

  1. Indsæt et fuldt opladet batteri i kameraet eller tilslut kameraet til en stikkontakt vha. en lysnetadapter (sælges separat).
  2. Tænd for kameraet og computeren.
  3. Kontroller, at [USB-tilslutning] under (Opsætning) er indstillet til [Masselager].
  4. Tilslut kameraet til computeren vha. mikro-USB-kablet (medfølger) (A).

    • Når du tilslutter kameraet til computeren for første gang, starter proceduren for genkendelse af kameraet muligvis automatisk på computeren. Vent indtil proceduren er færdig.