AF-system

Indstiller om hybrid-fasedetektion-AF-systemet skal anvendes, hvilket anvender både fasedetektion-AF-sensoren i brændplanet og den dedikerede fasedetektion-AF-sensor, eller kun den dedikerede fasedetektion-AF-sensor skal anvendes til at autofokusere.

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [AF-system] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:
Anvender både fasedetektion-AF-sensoren i brændplanet og den dedikerede fasedetektion-AF-sensor afhængigt af objektivet eller optagetilstanden.
Kun ded. fasedet.-AF:
Anvender altid kun den dedikerede fasedetektion-AF-sensor.

Bemærk!

  • Når optagetilstanden er indstillet til (Film/S&H-motion), er [AF-system] låst til [Kun ded. fasedet.-AF].