Opladning af batteriet vha. en oplader

 1. Indsæt batteriet i batteriopladeren.
  Tryk batteriet forsigtigt ind indtil det klikker.

 2. Tilslut batteriopladeren til en stikkontakt.
  • Den måde, som batteriopladeren skal tilsluttes på, afhænger muligvis af landet/regionen.

  Med batteriopladeren som kan tilsluttes direkte til stikkontakten

  Med batteriopladeren som behøver, at netledningen tilsluttes til stikkontakten

  CHARGE-lampe (orange)

  Lyser: Oplader
  Slukket: Opladning færdig
  Blinker: Opladefejl eller opladning midlertidigt på pause pga. at kameraet ikke er inden for det rigtige temperaturområde

  • Opladningstid (Fuld opladning): Opladningstiden er ca. 175 min.
  • Opladningstiden ovenfor gælder for opladning af et fuldt afladet batteri ved en temperatur på 25°C. Opladningen kan tage længere tid afhængigt af brugsforholdene og omstændighederne.
  • CHARGE-lampen (A) slukkes, når opladningen er fuldført.
  • Hvis CHARGE-lampen lyser og derefter straks slukker, er batteriet ladet helt op.

Bemærk!

 • Det anbefales at oplade batteriet i en omgivelsestemperatur på mellem 10°C og 30°C. Du kan muligvis ikke oplade batteriet effektivt uden for dette temperaturområde.
 • Brug en stikkontakt i nærheden ved anvendelse af den medfølgende eller anbefalede lysnetadapter/batterioplader. Hvis der opstår en funktionsfejl under brug af dette produkt, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten for at afbryde forbindelsen til strømkilden. Hvis du anvender produktet med en opladelampe, skal du bemærke, at det ikke afbrudt fra strømkilden, selvom lampen slukkes.
 • Når du anvender et helt nyt batteri, eller et batteri som ikke har været anvendt i lang tid, blinker CHARGE-lampen muligvis hurtigt, når batteriet oplades. Hvis dette sker, skal du fjerne batteriet og derefter sætte det i igen for at genoplade.
 • Genoplad ikke batteriet kontinuerligt eller gentagne gange uden at bruge det, hvis det allerede er fuldt opladet eller tæt på fuldt opladet. Gør du det, kan det muligvis forårsage en forringelse af batteriydelsen.
 • Sørg for kun at anvende originale batterier af mærket Sony.