Bemærkninger om batteriet

Bemærkninger om brug af batteriet

 • Sørg for kun at anvende batterier specificeret til dette produkt.
 • Den korrekte indikator for resterende batteri vises muligvis ikke under visse betjenings- eller miljømæssige forhold.
 • Udsæt ikke batteriet for vand. Batteriet er ikke vandtæt.
 • Efterlad ikke batteriet på meget varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte sollys.

Opladning af batteriet

 • Oplad batteriet (medfølger), før produktet anvendes første gang.
 • Det opladede batteri aflades lidt efter lidt, selvom du ikke anvender det. Oplad batteriet hver gang inden du anvender produktet, så du ikke går glip af nogen muligheder for at optage billeder.
 • Oplad ikke andre batterier end batterier specificeret til dette produkt. Ellers kan det medføre lækager, overophedning, eksplosioner, elektriske stød, forbrændinger eller tilskadekomster.
 • Hvis opladelampen blinker, når batteriet ikke er helt opladet, skal du fjerne batteriet fra opladeren og derefter sætte det i igen for at genoplade.
 • Det anbefales at oplade batteriet i en omgivelsestemperatur på mellem 10 °C og 30 °C. Batteriet oplades muligvis ikke ordentligt i temperaturer uden for dette område.

Indikator for resterende batteri

 • Indikatoren for resterende batteri vises på skærmen.

  A: Højt batteriniveau

  B: Batteri opbrugt

 • Det tager omkring ét minut, før den korrekte indikator for resterende batteri vises.
 • Den korrekte indikator for resterende batteri vises muligvis ikke under visse betjenings- eller miljømæssige forhold.
 • Hvis indikatoren for resterende batteri ikke vises på skærmen, skal du trykke på DISP (visningsindstilling)-knappen for at få den vist.

Opladningstid (fuld opladning)

Opladningstiden er ca. 175 minutter ved brug af batteriopladeren (medfølger).

Opladningstiden ovenfor gælder for opladning af et fuldt afladet batteri ved en temperatur på 25 °C. Opladningen kan tage længere tid afhængigt af brugsforholdene og omstændighederne.

Effektiv brug af batteriet

 • Batteriydelsen falder i omgivelser med lave temperaturer. Batteriets funktionstid er derfor kortere på kolde steder. Vi anbefaler, for at sikre længere brug af batteriet, at du putter batteriet i en lomme tæt på din krop for at varme det op, og at du sætter det ind i produktet, lige inden du begynder at optage. Hvis der er nogen metalgenstande som f.eks. nøgler i din lomme, skal du passe på, at der ikke opstår kortslutning.
 • Batteriet aflades hurtigt, hvis du anvender blitzen eller den kontinuerlige optagefunktion hyppigt, ofte slår strømmen til/fra eller indstiller skærmen til meget lys.
 • Vi anbefaler, at du har ekstra batterier klar og tager prøveoptagelser, før du optager de faktiske optagelser.
 • Hvis batteriterminalen er beskidt, er du muligvis ikke i stand til at tænde for produktet, eller batteriet oplades muligvis ikke ordentligt. I det tilfælde skal du forsigtigt rengøre batteriet ved at tørre eventuelt støv af med en blød klud eller en vatpind.

Sådan opbevares batteriet

For at bevare batteriets funktion skal du foretage opladning af batteriet og derefter aflade det fuldstændigt i kameraet mindst én gang om året, inden det lægges væk. Opbevar batteriet på et køligt, tørt sted efter det er fjernet fra kameraet.

Om batteriets levetid

 • Batteriets levetid er begrænset. Hvis du anvender det samme batteri gentagne gange, eller bruger det samme batteri i længere tid, mindskes batterikapaciteten gradvist. Hvis den tilgængelige tid på batteriet forkortes væsentligt, er det sikkert tid til at udskifte batteriet med et nyt.
 • Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan batteriet opbevares, samt de driftsforhold og det miljø hvert enkelt batteri bruges i.