Autofokusmekanisme

Dette kamera er udstyret med et hybrid-fasedetektion-AF-system, der drives samtidigt af en fasedetektion-AF-sensor i brændplanet og en dedikeret fasedetektion-AF-sensor. Brug objektiver, som understøtter hybrid-fasedetektion-AF-systemet, for at få et bredt område, høj densitet, flere punkter og hybrid-kryds-AF-punkter*1, som er svære at opnå med blot en enkelt dedikeret fasedetektion-AF-sensor.

*1 I hybrid-kryds-AF-punkter fungerer fasedetektion-AF-sensoren i brændplanet sammen med den dedikerede fasedetektion-AF-sensor. Disse punkter har en overlegen optageegenskab og kan opnå fokusering med stor nøjagtighed.

Autofokusområde i hybrid-fasedetektion-AF

Hybrid-fasedetektion-AF-systemet er aktivt, når der er monteret et objektiv, som understøtter hybrid-fasedetektion-AF-systemet, og [AF-system] er indstillet til [Auto]. Hybrid-fasedetektion-AF-systemet gør det muligt for dig at anvende en autofokusfunktion med et bredt område, 399 fokuspunkter (maksimum), og hybrid-kryds-AF. Der kan vælges 323 fokuspunkter.

Konceptuelt diagram

Når der er monteret et objektiv, som understøtter hybrid-fasedetektion-AF og fuldt billedformat

Når der er monteret et dedikeret APS-C-formatobjektiv, som understøtter hybrid-fasedetektion-AF

(A): Hybrid-kryds-AF-punkter
Fasedetektion-AF i brændplanet (lodret detektion) + dedikeret fasedetektion-AF (krydsdetektion*2, F2,8-følsom)

(B): Hybrid-kryds-AF-punkter
Fasedetektion-AF i brændplanet (lodret detektion) + dedikeret fasedetektion-AF (krydsdetektion*2)

(C): Hybrid-kryds-AF-punkter
Fasedetektion-AF i brændplanet (lodret detektion) + dedikeret fasedetektion-AF (vandret detektion)

(D): Fasedetektionspunkter i brændplanet (lodret detektion)

*2 Krydsdetektion-fokuspunkter opnår høj optageydelse ved at arrangere vandrette detektionspunkter og lodrette detektionspunkter i krydsform i det samme fokusområde. Fokuspunktet i midten er også udstyret med en F2,8-følsom sensor, som understøtter objektiver med en minimal F-værdi på 2,8 eller lavere.

Autofokusområde for den dedikerede fasedetektion-AF-sensor

Den dedikerede fasedetektion-AF-sensor med 79 fokuspunkter anvendes til autofokusering, når der er monteret et objektiv, som ikke understøtter hybrid-fasedetektion-AF-systemet, eller [AF-system] er indstillet til [Kun ded. fasedet.-AF].

 • Antallet af fokuspunkter er begrænset til 61 i filmoptagelsestilstanden.

Konceptuelt diagram

Når der er 79 fokuspunkter til rådighed

Når der er 61 fokuspunkter til rådighed

(A): Dedikeret fasedetektion-AF-sensor (krydsdetektion, F2,8-følsom)

(B): Dedikeret fasedetektion-AF-sensor (krydsdetektion)

(C): Dedikeret fasedetektion-AF-sensor

Tip!

 • Indstil [Valgbart AF-område] til [Kun krydstype-AF] for at begrænse autofokusområdet til hybrid-kryds-AF-punkter, når hybrid-fasedetektion-AF er aktiv.

Bemærk!

 • Det er kun nogle af de 399 fokuspunkter i hybrid-fasedetektion-AF, som anvendes i den følgende situation:
  • [Valgbart AF-område]er indstillet til [Kun krydstype-AF].
  • [Punkter f. fleksi. pkt.] er indstillet til andet end [Alt].
  • Der er monteret et objektiv, som ikke understøtter hybrid-fasedetektion-AF.
  • Der er monteret et objektiv i APS-C-format.
  • [APS-C/Super 35mm]er indstillet til [Til].
  • Digital zoom (Smart telekonv.)
  • I filmoptagetilstand
  • Kontinuerlig optagelse med en stor blændeværdi