Eye-Start AF (stillbillede)

Indstiller hvorvidt der skal anvendes autofokus eller ej, når du kigger gennem en elektrisk søger.

  1. MENU(Kamera- indstillinger1) → [Eye-Start AF] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Autofokusering starter, når du kigger gennem den elektriske søger.

Fra:
Autofokusering starter ikke, når du kigger gennem den elektriske søger.