Antal billeder, som kan optages

Når du sætter et hukommelseskort ind i kameraet og sætter ON/OFF (Strøm)-kontakten til "ON", vises det antal billeder, som kan optages (hvis du fortsætter med at optage med de aktuelle indstillinger), på skærmen.

Bemærk!

  • Når "0" (antallet af billeder som kan optages) blinker orange, er hukommelseskortet fuldt. Udskift hukommelseskortet med et andet, eller slet billeder fra det aktuelle hukommelseskort.
  • Når "NO CARD" blinker orange, betyder det, at der ikke er sat noget hukommelseskort i. Indsæt et hukommelseskort.

Antallet af billeder som kan optages på et hukommelseskort

Tabellen nedenfor viser det omtrentlige antal billeder, der kan optages på et hukommelseskort, som er formateret med dette kamera. Værdierne er defineret vha. test af Sonys standardhukommelseskort.

Værdierne kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene og den anvendte type hukommelseskort.

[Billedformat]: [L: 42M]
[Format]: [3:2]*

(Enheder: Billeder)

Kvalitet 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB
Standard 770 1550 3100 6200
Fin 520 1000 2100 4200
Ekstra fin 270 540 1050 2150
RAW og JPEG (Komprimeret RAW) 130 260 520 1050
RAW (Komprimeret RAW) 170 350 700 1400
RAW og JPEG (Ukomprimeret RAW) 75 150 300 600
RAW (Ukomprimeret RAW) 88 175 355 710

*Når [Format] er indstillet til andet end [3:2], kan du optage flere billeder end de antal, der er vist i tabellen ovenfor. (undtagen når der er valgt [RAW])

Bemærk!

  • Selvom antallet af billeder, som kan optages, er højere end 9999 billeder, vises der "9999".
  • Når der afspilles et billede på dette kamera, der er optaget med et andet produkt, vises billedet muligvis ikke i dets faktiske størrelse.
  • De viste antal er når der anvendes et Sony-hukommelseskort.