Indikatorer på displaypanelet

Du kan indstille lukkerhastigheden og blænden, eksponeringskompensationen, blitzkompensationen, ISO'en, hvidbalancen, fremføringstilstanden osv. vha. displaypanelet oven på kameraet.

Lukkerhastighed/blænde

Eksponeringskompensation/blitzkompensation

ISO-følsomhed

Hvidbalance

Fremføringstilstand/fjernbetjening

Billedkvalitet

Resterende batteri

Resterende antal billeder, som kan optages*

* Selvom antallet af billeder, som kan optages, er højere end 9.999 billeder, vises der "9999" på displaypanelet.

Sådan tændes for baggrundsbelysningen i displaypanelet

Tryk på (Belysning af displaypanel)-knappen (A) oven på kameraet. Hvis du trykker på knappen igen, slukker baggrundsbelysningen i displaypanelet.