Import af billeder til computeren uden brug af PlayMemories Home

PlayMemories Home giver dig mulighed for at importere billeder på en nem måde. For detaljer om PlayMemories Home-funktioner skal du se Hjælp for PlayMemories Home.

Import af billeder til computeren uden brug af PlayMemories Home (Windows)

Når guiden for Automatisk afspilning vises efter oprettelse af en USB-forbindelse mellem dette produkt og en computer, skal du klikke på [Open folder to view files][OK][DCIM] eller [MP_ROOT]. Kopier derefter de ønskede billeder til computeren.

  • Hvis Device Stage vises på en Windows 7- eller Windows 8-computer, skal du dobbeltklikke på [Browse Files] → medieikon → mappe som de billeder, du ønsker at importere, er gemt i.

Import af billeder til computeren uden brug af PlayMemories Home (Mac)

Tilslut produktet til Mac-computeren. Dobbeltklik på det nyligt genkendte ikon på skrivebordet → den mappe hvori det billede, du ønsker at importere, er gemt. Træk derefter og slip billedfilen på harddiskikonet.

Bemærk!

  • Til betjeninger som f.eks. import af XAVC S-film eller AVCHD-film til computeren skal du anvende PlayMemories Home.
  • Du skal ikke redigere eller på anden måde behandle AVCHD- eller XAVC S-filmfiler/-mapper fra den tilsluttede computer. Filmfiler kan muligvis blive beskadigede eller uspillelige. Du skal ikke slette eller kopiere AVCHD-film eller XAVC S-film på hukommelseskortet via computeren. Sony kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenser forårsaget af sådanne betjeninger via computeren.