Punkter f. fleksi. pkt.

Når [Fokusområde] er indstillet til [Fleksibelt punkt] eller [Udvidet fleksib. pkt.], og du ønsker at vælge et fokusområde hurtigt, kan du begrænse det tilgængelige antal fokuspunkter.

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Punkter f. fleksi. pkt.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Alt:
Vælger ud fra maksimalt 323 fokuspunkter.

63 punkter:
Bruger de begrænsede 63 fokuspunkter ud af 323. Kun til rådighed når objektivet, som understøtter hybrid-fasedetektion-AF, er monteret, og [AF-system] er indstillet til [Auto].

15 punkter:
Bruger de begrænsede 15 punkter ud af alle punkterne for den dedikerede fasedetektion-AF-sensor.