Forside

 1. Udløserknap
 2. ON/OFF (Strøm)-kontakt
 3. Forreste vælger
  • Du kan hurtigt justere indstillingerne for hver enkelt optagetilstand.
 4. Fjernbetjeningssensor/Selvudløserlampe
 5. Wi-Fi-antenne (indbygget)
 6. Knap til forhåndsvisning
 7. Fatning
 8. Objektivkontakter*
 9. Spejl*
 10. Mikrofon**
 11. Frigørelsesknap for tilstandsknaplås
 12. Tilstandsknap
 13. C2-knap (Brugertilpasningsknap 2)
 14. Monteringsindeks
 15. Objektivfrigørelsesknap
 16. Forreste multikontrolenhed
 17. Forreste multikontrolenheds klikkontakt

*Rør ikke direkte ved disse dele.

**Dæk ikke for denne del under filmoptagelse. Gør du det, kan det medføre støj eller lavere lydstyrke.