Forstørrelse af et billede som er ved at blive afspillet (Afspilningszoom)

Forstørrer det billede, der afspilles. Brug denne funktion til at kontrollere fokus på billedet osv.

 1. Vis det billede som du gerne vil forstørre, og tryk derefter på -knappen.
  • Tryk på -knappen for at justere zoomgraden.
  • Du kan også justere zoomgraden ved at dreje på den bagerste vælger. Ved at dreje på den forreste vælger kan du skifte til det forrige eller næste billede, mens du beholder den samme zoomgrad.
  • Visningen zoomer ind på den del af billedet, hvor kameraet fokuserede under optagelse. Hvis stedinformationen for fokus ikke kan indhentes, zoomer kameraet ind på midten af billedet.
 2. Vælg det sted, som du ønsker at forstørre, ved at trykke multivælgeren op/ned/højre/venstre.
 3. Tryk på midten af multivælgeren for at afslutte afspilningszoom.

Tip!

 • Du kan også forstørre et billede, der afspilles vha. MENU.
 • Du kan ændre den første forstørrelse og den første position for forstørrede billeder ved at vælge MENU(Afspil) → [Frst. første forstør.] eller [ Forstør første pos.].

Bemærk!

 • Du kan ikke forstørre film.