Blitzkontrol

Indstiller metoden for bestemmelse af blitzudladningens intensitet.

 1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Blitzkontrol] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

ADI-blitz:
Kameraets blitzkontrol anvender fokusafstandsinformationen og lysstyrkeværdien for motivet, når præ-blitzen reflekteres.
Dette giver præcis blitzkontrol næsten uden påvirkning af motivets refleksionsgrad.
For.blitz TTL:
Kameraets blitzkontrol anvender lysstyrkeværdien for motivet, når præ-blitzen reflekteres. Hvis denne indstilling anvendes, påvirkes kameraets evne til at måle blitzlyset nøjagtigt muligvis af refleksioner fra motivet.

ADI: Avanceret afstandsintegration
P-TTL: Præ-blitz, Gennem objektivet

Bemærk!

 • Når afstanden mellem motivet og blitzen ikke er fastsat (som f.eks. når der optages med trådløs blitz vha. en ekstern blitz (sælges separat) eller placeret på afstand af kameraet vha. et kabel, eller når der anvendes en dobbelt makroblitz), eller når en ekstern blitz (sælges separat) er indstillet til indirekte blitz, er [Blitzkontrol] automatisk indstillet til [For.blitz TTL]. Den indstilles muligvis også automatisk til [For.blitz TTL] afhængigt af andre optageforhold.
 • Indstil [Blitzkontrol] til [For.blitz TTL] i de følgende situationer, da produktet ikke kan få ordentlig blitzinformation vha. [ADI-blitz].
  • Når der er monteret et vidvinkelpanel på blitzen HVL-F36AM
  • Når der optages ved brug af en blitzdiffusor
  • Når der anvendes filtre, som påvirker eksponeringsfaktoren (som f.eks. ND-filtre)
  • Når der anvendes close-up-objektiver
 • ADI-blitz kan anvendes i kombination med en objektivafstandskoder. For at bekræfte om dit objektiv er udstyret med en afstandskoder skal du kontrollere hovedspecifikationerne i betjeningsvejledningen til dit objektiv.
 • [Blitzkontrol] kan ikke indstilles i [Panorering]-tilstand.