Anvendelige hukommelseskort

Du kan anvende de følgende typer hukommelseskort med dette kamera. -mærket angiver, at disse hukommelseskort kan anvendes til optagelse af stillbilleder eller film.

Når du anvender Memory Stick Micro-medier eller microSD-hukommelseskort med dette kamera, skal du sørge for at bruge dem med den passende adapter.

Hukommelseskort Til stillbilleder Til film
MP4 AVCHD XAVC S
Memory Stick PRO Duo
(Kun Mark2)

(Kun Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo *1
Memory Stick Micro (M2)
(Kun Mark2)

(Kun Mark2)
SD-hukommelseskort *2 *2
SDHC-hukommelseskort *2 *2 *3
SDXC-hukommelseskort *2 *2 *3
microSD-hukommelseskort *2 *2
microSDHC-hukommelseskort *2 *2 *3
microSDXC-hukommelseskort *2 *2 *3

*1Film kan ikke optages med 100 Mbps eller mere.

*2SD-hastighedsklasse 4 () eller hurtigere, eller UHS-hastighedsklasse U1 () eller hurtigere

*3SD-hastighedsklasse10 (), eller UHS-hastighedsklasse U1 () eller hurtigere
Når der optages med 100 Mbps eller mere, er UHS-hastighedsklasse U3 () nødvendig.

Bemærk!

 • Memory Stick-medier kan ikke anvendes i åbning 2.
 • Når der anvendes et SDHC-hukommelseskort til at optage XAVC S-film over længere tidsperioder, opdeles de optagede film i filer på størrelse af 4 GB. De opdelte filer kan håndteres som en enkelt fil ved at importere dem til en computer vha. PlayMemories Home.
 • Når der optages en film på hukommelseskort i både åbning 1 og åbning 2 med de følgende kameraindstillinger, skal du indsætte to hukommelseskort med det samme filsystem. XAVC S-film kan ikke optages samtidigt, når der anvendes en kombination af exFAT-filsystemet og FAT32-filsystemet.
  • [Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K] eller [XAVC S HD].
  • [Optagetilstand] er indstillet til [Simultan opt. ()] eller [Simult. opt. (/)].
  Hukommelseskort Filsystem
  SDXC-hukommelseskort exFAT
  Memory Stick PRO Duo (Mark2), Memory Stick HG Duo, SDHC-hukommelseskort FAT32