AF/MF-kontrol

Du kan nemt skifte fokustilstanden fra automatisk til manuel og omvendt under optagelse, uden at ændre din holdeposition.

  1. Tryk på AF/MF-knappen.

Under autofokus:
Skifter midlertidigt fokustilstanden til manuel. Juster fokus ved at dreje på fokusringen (A), mens du holder ned på AF/MF-knappen. For andre SAM-objektiver end SAL18135 (fra og med den dag dette kamera blev sat til salg) kan fokusringen ikke roteres.

Under manuel fokus:
Skifter midlertidigt fokustilstanden til automatisk, mens AF/MF-knappen holdes nede, og låser fokuseringen.

Tip!

  • Hvis du vælger [Skift AF/MF-kontrol] i [AF/MF-knap] under [Specialtast(Optag.)], forbliver fokustilstanden skiftet, selvom du fjerner din finger fra knappen.