Brug af den forreste multikontrolenhed

Du kan ændre indstillinger vha. den forreste multikontrolenhed. Den forreste multikontrolenhed kan tildeles forskellige funktioner i stillbilled- og filmoptagelsestilstandene.

  1. Tryk på knappen på den forreste multikontrolenhed under optagelse for at få vist indstillingsskærmen.

  2. Vælg den ønskede indstilling ved at dreje på den forreste multikontrolenhed.
  3. Tryk på knappen på den forreste multikontrolenhed for at indtaste valget.

Sådan ændres den tildelte funktion

Du kan ændre den tildelte funktion ved at trykke og holde på knappen på den forreste multikontrolenhed.

Den tildelte funktion kan også blive ændret ved at vælge MENU (Kamera- indstillinger2) → [Specialtast(Optag.)] → [For. multikontrol] eller [For. multikontrol].

Funktioner, som kan tildeles

Fokustilstand

Fokusområde

Vælg fokusområde

Lukkerhastighed

Blænde

Ekspon.komp.

ISO

Lysmålermetode

Hvidbalance

Kreativ indst.

Billedeffekt

Lydoptagelsesniveau (kun i filmtilstand)

Tip!

  • Du kan ændre kliktrykket for den forreste multikontrolenhed vha. klikkontakten. Ved at indstille klikkontakten til "OFF" kan du ændre indstillingen lydløst under filmoptagelse.