Blændevisning

Mens du trykker og holder på knappen til forhåndsvisning, sættes blænden ned på den indstillede blændeværdi, og du kan kontrollere sløringen inden optagelse.

  1. Bekræft billedet ved at trykke på knappen til forhåndsvisning.
    • Du kan tildele [Blændevisning] til den ønskede tast vha. [Specialtast(Optag.)].