Valg af hvilket hukommelseskort der skal optages til (Vælg optagemedie)

Vælger den hukommelseskortåbning, der skal optages til.
[Slot 1] er standardindstillingen. Hvis du ikke har til hensigt at ændre indstillingerne og kun vil anvende ét hukommelseskort, skal du anvende åbning 1.

  1. MENU (Opsætning) → [Vælg optagemedie] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Slot 1:
Vælger mediet i åbning 1.
Slot 2:
Vælger mediet i åbning 2.

Tip!

  • For at optage det samme billede på to hukommelseskort på samme tid eller for at sortere optagede billeder på to hukommelseskortåbninger efter billedtype (stillbillede/film) skal du bruge [Optagetilstand].

Bemærk!

  • Åbning 1 understøtter Memory Stick PRO Duo-medier og SD-kort. Åbning 2 understøtter kun SD-kort.