Brug af MENU-punkter

Du kan ændre indstillinger relateret til alle kamerabetjeningerne, herunder optagelse, afspilning og betjeningsmetode. Du kan også udføre kamerafunktioner fra MENU.

  1. Tryk på MENU-knappen for at få vist menupunkterne.

  2. Vælg den ønskede indstilling, som du ønsker at justere, ved at trykke multivælgeren op/ned/venstre/højre, og tryk derefter på midten af multivælgeren.
    • Vælg et ikon øverst på skærmen og tryk multivælgeren til venstre/højre for at skifte til en anden MENU-kategori.

  3. Vælg den ønskede indstillingsværdi og tryk på midten for at bekræfte dit valg.