Om scenegenkendelse

Scenegenkendelse anvendes i tilstanden [Intelligent auto].

Denne funktion gør produktet i stand til at genkende optageforholdene automatisk og optage billedet.

Scenegenkendelse

Når produktet genkender visse scener, vises de følgende ikoner og vejledninger på den første linje:

 • (Portræt)
 • (Baby)
 • (Natportræt)
 • (Nattescene)
 • (Modlysportræt)
 • (Modlys)
 • (Landskab)
 • (Makro)
 • (Projektørlys)
 • (Lav belysning)
 • (Nattescene med brug af stativ)

Billedbehandling

[Blitz m/lang luk]/[Dagslyssynk.]/[Lang lukkertid]

Bemærk!

 • Når [Ansigtsregistrering] er indstillet til [Fra], genkendes scenerne [Portræt], [Modlysportræt], [Natportræt] og [Baby] ikke.