Før. fokusforstør. (stillbillede)

Indstiller den første forstørrelsesgrad ved brug af [Fokusforstørrelse]. Vælg en indstilling, som vil hjælpe dig med at komponere dit billede.

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Før. fokusforstør.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Optagelse i fuldt format

x1.0:
Viser billedet med den samme forstørrelse som optageskærmen.
x7,8:
Viser et billede forstørret 7,8 gange.


APS-C/Super 35mm-formatoptagelse

x1.0:
Viser billedet med den samme forstørrelse som optageskærmen.
x5,1:
Viser et billede forstørret 5,1 gange.