Indsættelse/fjernelse af et hukommelseskort

Forklarer, hvordan du indsætter et hukommelseskort (sælges separat) i produktet.

 1. Åbn hukommelseskortdækslet.

 2. Sæt hukommelseskortet ind i åbning 1.
  • Når du anvender to hukommelseskort, skal du indsætte det andet kort i åbning 2.

  • Indsæt hukommelseskortet med det afskårne hjørne vendt i den viste retning, indtil det klikker på plads. Indsæt hukommelseskortet korrekt. Gør du ikke det, kan det forårsage en fejlfunktion.

  Hukommelseskorttyper, som kan indsættes i hukommelseskortåbningerne

  Åbning 1: Memory Stick-medie/SD-kort

  Åbning 2: Kun SD-kort*

  * Du kan ikke indsætte et Memory Stick-medie i åbning 2.

 3. Luk dækslet.

Tip!

 • Når du anvender et hukommelseskort med kameraet for første gang, anbefales det, at du formaterer kortet på kameraet for at opnå en mere stabil ydelse af hukommelseskortet.
 • Du kan ændre hukommelseskortåbningen til optagelse ved at vælge MENU (Opsætning)[Vælg optagemedie].
 • For at optage det samme billede på to hukommelseskort på samme tid eller for at sortere optagede billeder på to hukommelseskortåbninger efter billedtype (stillbillede/film) skal du vælge MENU (Opsætning) → [Optagetilstand].

Sådan tages hukommelseskortet ud

Åbn hukommelseskortdækslet og sikr dig, at aktivitetslampen (A) ikke lyser, og tryk derefter én gang forsigtigt ind på hukommelseskortet for at fjerne det.