Fordelene ved automatisk optagelse

Dette kamera er udstyret med [Intelligent auto]-tilstand.

(Intelligent auto):
Giver dig mulighed for at optage med automatisk scenegenkendelse.


Bemærk!

  • For [Intelligent auto]-tilstand indstilles de fleste funktioner automatisk, og du kan ikke selv justere indstillingerne.