Ny mappe

Opretter en ny mappe på hukommelseskortet til optagelse af stillbilleder og MP4-film. Der oprettes en ny mappe med et mappenummer, som er ét højere end det højeste aktuelt anvendte mappenummer. Billeder optages i den nyligt oprettede mappe. Der oprettes samtidig en mappe til stillbilleder og en mappe til MP4-film, som har det samme nummer.

  1. MENU(Opsætning)→[Ny mappe].

Bemærk!

  • Når du sætter et hukommelseskort, der har været brugt sammen med andet udstyr, ind i dette produkt og optager billeder, oprettes der muligvis automatisk en ny mappe.
  • Der kan gemmes op til 4.000 billeder i alt i én mappe. Når mappens kapacitet overskrides, oprettes der muligvis automatisk en ny mappe.
  • Hvis [Optagetilstand] er indstillet til andet end [Standard], oprettes der en ny mappe med et mappenummer som er ét højere end det højeste aktuelt anvendte mappenummer på begge hukommelseskortene, der er isat hukommelseskortåbningerne.
  • Hvis [Optagetilstand] er indstillet til andet end [Standard] og der optages et billede, oprettes der muligvis en ny mappe automatisk.