Just. ekspo.stand.

Justerer dette kameras standard for den korrekte eksponeringsværdi for hver enkelt lysmålingstilstand.

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Just. ekspo.stand.] → ønsket lysmålingstilstand.
  2. Vælg den ønskede værdi som lysmålingsstandarden.
    • Du kan indstille værdien fra -1 EV til +1 EV i 1/6 EV-trin.

Lysmålingstilstand

Den indstillede standardværdi vil blive anvendt, når du vælger den modsvarende lysmålingstilstand i MENU (Kamera- indstillinger1) → [Lysmålermetode].

Multi/Center/Spot/G.snit hele skærm/Glanslys

Bemærk!

  • Eksponeringskompensationen vil ikke blive påvirket, når [Just. ekspo.stand.] ændres.
  • Eksponeringsværdien vil være låst i overensstemmelse med den værdi, der er indstillet for [Spot] under brug af punkt-AEL.
  • Standardværdien for M.M (Manuelt afpasset) vil blive ændret i overensstemmelse med den værdi, der er indstillet i [Just. ekspo.stand.].
  • Den værdi, der er indstillet i [Just. ekspo.stand.], er gemt i Exif-data separat fra eksponeringskompensationsværdien. Mængden af standardværdien for eksponering vil ikke blive tilføjet til eksponeringskompensationsværdien.
  • Hvis du indstiller [Just. ekspo.stand.] under bracketoptagelse, vil antallet af optagelser for bracketing blive nulstillet.