Starttid strømbesp.

Indstiller tidsintervaller for automatisk skift til strømsparende tilstand, når du ikke udfører betjeninger, for at forhindre afladning af batteriet. Foretag en betjening, som f.eks. at trykke udløserknappen halvt ned, for at vende tilbage til optagetilstand.

  1. MENU(Opsætning) → [Starttid strømbesp.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

30 min./5 min./2 min./1 min./10 sek.

Bemærk!

  • Sluk for produktet, når du ikke anvender det i lang tid.
  • Den strømbesparende funktion aktiveres ikke, når der afspilles diasshow, eller når der optages film, eller ved tilslutning til en computer eller et fjernsyn.