Direkte manuel fokus (DMF)

Du kan foretage finjusteringer manuelt efter udførsel af autofokus, hvorved du kan fokusere hurtigere på et motiv, end når du anvender den manuelle fokus fra begyndelsen. Dette er praktisk i situationer som f.eks. makrooptagelse.

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Fokustilstand][Dir. man. fokus.].
  2. Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere automatisk.
  3. Hold udløserknappen trykket halvvejs nede, og drej derefter på fokusringen for at opnå en skarpere fokusering.

  4. Tryk udløserknappen helt ned for at optage et billede.