Selvudl.(Kont.)

Optager et angivet antal billeder vha. selvudløseren, efter der er forløbet et angivet antal sekunder, siden der blev trykket på udløserknappen. Du kan vælge det bedste ud fra flere optagelser.

  1. / (Fremf.metode)-knappen → [Selvudl.(Kont.)].
    • Du kan også indstille fremføringstilstanden ved at vælge MENU (Kamera- indstillinger1) → [Fremf.metode].
  2. Vælg den ønskede tilstand ved at trykke multivælgeren til højre/venstre.
  3. Juster fokuseringen og optag billedet.
    Selvudløserlampen blinker, der lyder et bip, og der optages et billede efter det designerede antal sekunder er forløbet. Det designerede antal billeder optages kontinuerligt.

Detaljer om menupunkt

Der optages for eksempel tre billeder, når der er forløbet 10 sekunder, efter udløserknappen er trykket ned, når der er valgt [Selvudl. (Kont.): 10 s 3 billeder].

Selvudl. (Kont.): 10 s 3 billeder
Selvudl. (Kont.): 10 s 5 billeder
Selvudl. (Kont.): 5 sek. 3 billeder
Selvudl. (Kont.): 5 sek. 5 billeder
Selvudl. (Kont.): 2 sek. 3 billeder
Selvudl. (Kont.): 2 sek. 5 billeder

Tip!

  • Tryk på udløserknappen igen eller tryk på / (Fremf.metode)-knappen for at stoppe selvudløserens tælling.
  • Tryk på / (Fremf.metode)-knappen og vælg (Enkelt optagelse) for at annullere selvudløseren.