Bred AF-områdevis.

Du kan indstille om fokusområdet skal vises eller ej, når [Fokusområde] er indstillet til [Bred].

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Bred AF-områdevis.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Viser fokusområdet.
Fra:
Viser ikke fokusområdet.