AF-lampe (stillbillede)

AF-lampen sørger for udfyldningslys, så det bliver lettere at fokusere på et motiv i mørke omgivelser. I tiden mellem udløserknappen trykkes halvvejs ned, og fokus låses, lyser den røde AF-lampe, så kameraet nemt kan fokusere, når der er en blitz (sælges separat), som er kompatibel med AF-lampen, monteret på produktet.

 1. MENU(Kamera- indstillinger1) → [AF-lampe] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:
AF-lampen lyser automatisk i mørke omgivelser.
Fra:
Bruger ikke AF-lampen.

Bemærk!

 • Du kan ikke anvende [AF-lampe] i de følgende situationer:
  • I filmtilstand
  • Panorering
  • Når [ Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF] eller [Automatisk AF], og motivet bevæger sig (når fokusindikatoren eller lyser).
  • Når [Fokusforstørrelse] er aktiveret.
  • Når der fokuseres på et andet fokusområde end det for den dedikerede fasedetektion-AF-sensor.
 • AF-lampen udsender et meget kraftigt lys. Selvom der ikke er nogen sundhedsrisiko, skal du ikke kigge direkte ind i AF-lampen på tæt hold.