Skærmlysstyrke

Juster skærmens lysstyrke.

  1. MENU(Opsætning) → [Skærmlysstyrke] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:
Justerer lysstyrken automatisk.
Manuel:
Justerer lysstyrken inden for et område fra –2 til +2.
Solskinsvejr:
Indstiller den passende lysstyrke til optagelse udendørs.

Bemærk!

  • Indstillingen [Solskinsvejr]er for lys til optagelse indendørs. Indstil [Skærmlysstyrke] til [Auto] eller [Manuel] ved optagelse indendørs.
  • Dæk ikke for lyssensoren med hånden e.l., når [Skærmlysstyrke] er indstillet til [Auto].
  • Skærmens lysstyrke kan ikke justeres i de følgende situationer. Den maksimale lysstyrke vil være [±0].
    • Når [Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K].
    • Når [Filformat] er indstillet til [XAVC S HD], og [Optageindstilling] er indstillet til [120p]/[100p].
    • Når [Billedfrekvens] er indstillet til [120fps]/[100fps] under optagelse i slowmotion/hurtigmotion.