Klar billedzoom/digital zoom (Zoom)

Når du anvender en anden zoomfunktion end den optiske zoom, kan du overskride zoomområdet for den optiske zoom.

Klar billedzoom og digital zoom kan ikke anvendes med den smarte telekonverter på samme tid. For at kunne anvende en anden zoomfunktion end den optiske zoom skal du ikke tildele (Smart telekonv.)-funktionen til nogen af brugertilpasningstasterne.

  1. MENU (Kamera- indstillinger2) → [Specialtast(Optag.)] → tildel [Zoom]-funktionen til [-knap (Smart telekon.-knap)].
  2. MENU (Kamera- indstillinger2) → [Zoomindstilling][Til: Klar billedzoom] eller [Til: Digital zoom].
  3. Tryk på (Smart telekonv.)-knappen og vælg derefter den ønskede forstørrelsesgrad ved at trykke multivælgeren til venstre/højre.
    Tryk på midten af multivælgeren for at afslutte.
    • Du kan også indstille denne funktion ved at vælge MENU (Kamera- indstillinger2) → [Zoom].