Optagetilstand

Du kan vælge metoden til optagelse af et billede, som f.eks. samtidig optagelse af det samme billede til to hukommelseskort eller optagelse af forskellige typer billeder på to hukommelseskort. (Hvis du ønsker at optage en film til et hukommelseskort i forskellige formater, skal du anvende [Dobbelt videooptag.].)

  1. MENU (Opsætning) → [Optagetilstand] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Standard:
Optager et billede til et hukommelseskort i den hukommelseskortåbning, som du vælger i [Vælg optagemedie].
Simultan opt. ():
Optager et stillbillede til begge hukommelseskort og optager en film til et hukommelseskort i den hukommelseskortåbning, som du vælger i [Vælg optagemedie].
Simultan opt. ():
Optager et stillbillede til et hukommelseskort i den hukommelseskortåbning, som du vælger i [Vælg optagemedie], og optager en film til begge hukommelseskort.
Simult. opt. (/):
Optager et stillbillede og en film til begge hukommelseskort.
Sorter (JPEG/RAW):
Optager et billede i JPEG-format til et hukommelseskort i den hukommelseskortåbning, som du vælger i [Vælg optagemedie], og optager et billede i RAW-format til det andet hukommelseskort.
Sorter (/):
Optager et stillbillede til et hukommelseskort i den hukommelseskortåbning, som du vælger i [Vælg optagemedie], og optager en film til det andet hukommelseskort.

Bemærk!

  • Når [Optagetilstand] er indstillet til [Simultan opt. ()], eller [Simult. opt. (/)], er [Dobbelt videooptag.] midlertidigt indstillet til [Fra].
  • Når [Optagetilstand] er indstillet til [Sorter (JPEG/RAW)], er [Kvalitet] midlertidigt indstillet til [RAW og JPEG].