Standard fokus

Hvis du tildeler [Standard fokus] til den ønskede brugertilpassede tast, kan du genkalde praktiske funktioner til automatisk fokusering på motivet i midten af skærmen osv. i overensstemmelse med fokusområdeindstillingerne.

  1. MENU → (Kamera- indstillinger2) → [Specialtast(Optag.)] → ønsket knap, tildel derefter [Standard fokus]-funktionen til knappen.
  2. Tryk på den tast som [Standard fokus] blev tildelt til.
    • Det, som du kan gøre ved at trykke på tasten, varierer afhængigt af indstillingerne for [Fokusområde] og [AF-låsning i midten].
Når [AF-låsning i midten] er indstillet til [Til]:
Ved at trykke på tasten aktiveres [AF-låsning i midten]. Kameraet detekterer motivet placeret i midten af skærmen og begynder at spore det, når du trykker på midten af multivælgeren, mens [AF-låsning i midten] er aktiveret. Hvis du trykker på tasten, mens motivet er ved at blive sporet, annulleres sporingen.
Når [AF-låsning i midten] er indstillet til [Fra]:
  • Når [Fokusområde] er indstillet til [Zone], [Fleksibelt punkt] eller [Udvidet fleksib. pkt.], sættes fokusrammen tilbage til midten vha. tryk på tasten, og kameraet fokuserer på midterpunktet.
  • Når [Fokusområde] er indstillet til[Bred] eller [Centrum], fokuserer kameraet på midterpunktet.