Optageindstilling (film)

Vælger billedformatet, billedhastigheden og billedkvaliteten for filmoptagelse. Jo højere bithastighed, desto højere billedkvalitet.

  1. MENU(Kamera- indstillinger2) → [Optageindstilling] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Når [Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K]

Optager high-definition-film ved at konvertere dem til MP4-filformatet vha. MPEG-4 AVC/H.264-codec'en.

Billedhastighed Bithastighed
60 Mbps 100 Mbps
30p/25p 30p 60M/25p 60M 30p 100M/25p 100M
24p 24p 60M* 24p 100M*

*Kun når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til NTSC

Når [Filformat] er indstillet til [XAVC S HD]

Optager high-definition-film ved at konvertere dem til MP4-filformatet vha. MPEG-4 AVC/H.264-codec'en.

Billedhastighed Bithastighed
50 Mbps 60 Mbps 100 Mbps
120p/100p 120p 60M/100p 60M 120p 100M/100p 100M
60p/50p 60p 50M/50p 50M
30p/25p 30p 50M/25p 50M
24p 24p 50M*

*Kun når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til NTSC

Når [Filformat] er indstillet til [AVCHD]

60i/50i: Film optages med ca. 60 felter/sek. (for 1080 60i-kompatible enheder) eller 50 felter/sek. (for 1080 50i-kompatible enheder), i interlaced tilstand, med Dolby Digital-lyd og i AVCHD-formatet.
24p/25p: Film optages med ca. 24 billeder/sek. (for 1080 60i-kompatible enheder) eller 25 billeder/sek. (for 1080 50i-kompatible enheder), i progressiv tilstand, med Dolby Digital-lyd og i AVCHD-formatet.
60p/50p: Film optages med ca. 60 billeder/sek. (for 1080 60i-kompatible enheder) eller 50 billeder/sek. (for 1080 50i-kompatible enheder), i progressiv tilstand, med Dolby Digital-lyd og i AVCHD-formatet.

Billedhastighed Bithastighed
17 Mbps 24 Mbps 28 Mbps
60i/50i 60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
60p/50p 60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
24p/25p 24p 17M(FH)/25p 17M(FH) 24p 24M(FX)/25p 24M(FX)

Når [Filformat] er indstillet til [MP4]

Film optages i MPEG-4-formatet, ved ca. 60 billeder/sek. (for 1080 60i-kompatible enheder), ca. 50 billeder/sek. (for 1080 50i-kompatible enheder), ca. 30 billeder/sek. (for 1080 60i-kompatible enheder) eller ca. 25 billeder/sek. (for 1080 50i-kompatible enheder), i progressiv tilstand med AAC-lyd og MP4-formatet.

Billedhastighed Bithastighed
6 Mbps 16 Mbps 28 Mbps
60p/50p 1920x1080 60p 28M/1920x1080 50p 28M
30p/25p 1280x720 30p 6M/1280x720 25p 6M 1920x1080 30p 16M/1920x1080 25p 16M

Bemærk!

  • Film optaget med [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] som [Optageindstilling] konverteres med PlayMemories Home for at kunne oprette en AVCHD-optagedisk. Du kan ikke oprette en disk i den oprindelige billedkvalitet. Denne konvertering kan tage lang tid. Hvis du ønsker at bevare den oprindelige billedkvalitet, skal du gemme dine film på en Blu-ray-disk.
  • For at kunne afspille 60p/50p/24p/25p-film på et tv skal tv'et være kompatibelt med 60p/50p/24p/25p-formatet. Hvis tv'et ikke er kompatibelt med 60p/50p/24p/25p-formatet, udsendes 60p/50p/24p/25p-film som 60i/50i-film.
  • [120p]/[100p] kan ikke vælges for de følgende indstillinger.
    • [Intelligent auto]